Drodzy klienci: Dnia 12 czerwca nie pracujemy.
Akwarystyczny logo
0
Obsługa zamówień złożonych poprzez system sklepu, doradztwo

Poniedziałek - Piątek
8:00 - 15:30

BRIGHTWELL AQUATICS NeoMarine Mix (NMAR16) - Precyzyjnie skomponowana mieszanka soli do akwarium rafowego.

BRIGHTWELL AQUATICS NeoMarine Mix 2,23kg (NMAR16) - Precyzyjnie skomponowana mieszanka soli do akwarium rafowego.

EAN: 810086013838

Wybierz wariant:

BRIGHTWELL AQUATICS NeoMarine Mix (NMAR16) - Precyzyjnie skomponowana mieszanka soli do akwarium rafowego. 2,23kg 2,23kg
BRIGHTWELL AQUATICS NeoMarine Mix (NMAR16) - Precyzyjnie skomponowana mieszanka soli do akwarium rafowego. 6,7kg 6,7kg
BRIGHTWELL AQUATICS NeoMarine Mix (NMAR16) - Precyzyjnie skomponowana mieszanka soli do akwarium rafowego. 20kg 20kg

Kupując ten produkt otrzymasz: akwamonety 685 Akwamonet®

Cena: 68,50 zł
Dodaj do koszyka
dostawa
W magazynie
Wysyłka w 24h
Standardowa dostawa od 12,00 zł
Darmowa wysyłka od
monety 1200
Akwamonet®
Dowiedz się więcej

Opis produktu

NeoMarine Mix to precyzyjnie skomponowana mieszanka soli do akwarium rafowego. Produkt dostępny jest w 3 pojemnościach:

 • 2,23 kg (dla przygotowania 61l wody)
 • 6,7 kg
 • 20 kg

Mieszanka soli NeoMarine zawiera:

 • Makroelementy w wyłącznie bezwodnej formie
 • Średnie stężenia pierwiastków: Mg – 1290 ppm, Ca – 413 ppm, K – 399 ppm, Sr – 8 ppm.
 • Wszystkie niekonserwatywne mikroelementy i pierwiastki śladowe obecne w wodzie morskiej.
 • Sól do rozpuszczenia w wodzie oczyszczonej w celu uzyskania ciężaru właściwego o wartości 1,025 g/cm3.

Informacje ogólne:

 • Precyzyjnie dobrane proporcje składników pozwalają odtworzyć naturalny skład wody morskiej wraz ze wszystkimi makroelementami oraz wszystkimi niekonserwatywnymi mikroelementami i pierwiastkami śladowymi.
 • Pozwala stworzyć środowisko morskie o tak dużym stopniu podobieństwa pod względem chemicznym do naturalnej wody morskiej, że organizmy zamieszkujące akwarium nie poczują różnicy pomiędzy wodą przygotowaną z pomocą mieszanki NeoMarine a filtrowaną wodą morską pochodzącą z rejonu z raf tropikalnych.
 • Zawiera składniki o bardzo wysokim stopniu czystości (spełnia standardy ACS i USP).
 • 134 g mieszanki na każde 3,8 l wody oczyszczonej pozwala uzyskać ciężar właściwy roztworu w wysokości ~1,025 g/cm3, pH na poziomie ~8,30 i zasadowość na poziomie ~7,5 dKH.
 • Specjalny proces technologiczny, którego celem jest zachowanie jednakowych rozmiarów ziaren i wyprodukowanie suchej i jednorodnej mieszanki soli.
 • Formuła opracowana przez specjalistów z dziedziny nauk morskich, nie zawiera ewaporatów morskich.

Instrukcja użycia:

 • Nie wsypywać bezpośrednio do zbiornika, w którym przebywają żywe organizmy. Nie dotykać suchego produktu mokrymi rękami, gdyż po zmieszaniu z wodą, generuje niewielkie ciepło. Podczas pierwszego otwarcia mieszanki odczuwalna może być woń siarki. Zapach ten jest wynikiem użycia bezwodnego chlorku magnezu i ulegnie rozproszeniu.
 • Każde 134,5 g mieszanki NeoMarine dosypane do takiej ilości wody oczyszczonej, aby otrzymać 3,8 l wody morskiej, przełoży się na jej ciężar właściwy w wysokości ~1,025 g/cm3. W razie nieposiadania dokładnej miarki do soli, wsypać do czystego naczynia i rozpuścić ~113,5 g (lub pół filiżanki) mieszanki NeoMarine na każde 3,8 l wody oczyszczonej. Dobrać pożądany ciężar właściwy roztworu dosypując więcej soli lub dolewając wody, aby odpowiednio go zwiększyć lub zmniejszyć. W celu przyrządzenia wody morskiej szczególnie zaleca się stosowanie wody oczyszczonej metodą odwróconej osmozy i/lub poddanej dejonizacji. Dokładnie wymieszać świeżo przyrządzoną wodę morską używając pompy zatapialnej. Do pomiaru ciężaru właściwego przygotowanego roztworu wody morskiej używać wyłącznie dokładnego areometru lub (najlepiej) refraktometru. Upewnić się, że temperatura wody jest zgodna z temperaturą wody istniejącego akwarium. Użyć zatapialnej grzałki jeśli to konieczne. Napowietrzać wodę i pozwolić, aby wymieszała się. Moment ustabilizowania się pH będzie sygnalizować osiągnięcie równowagi gazowej w zbiorniku. Przed dolaniem tak przygotowanej wody do istniejącego akwarium, zaleca się pozostawienie jej na co najmniej 24 h w celu dokładnego wymieszania się. Dzięki temu możliwe jest ulotnienie się gazu powstałego wskutek sporządzania roztworu i ustabilizowanie się zasadowości i pH wody. Temperatura wody oraz tempo mieszania mają wpływ na szybkość rozpuszczania się soli w roztworze. Zaleca się podmianę od 10% do 20% całkowitej objętości wody w zbiorniku co 7-10 dni. Pozwala to zachować jej odpowiednie parametry chemiczne i w rezultacie korzystnie wpływa na organizmy żyjące w akwarium.
 • Aby zachować właściwe proporcje jonów charakterystyczne dla naturalnej wody morskiej, dokonywać podmiany wody we wszystkich akwariach morskich z częstotliwością raz na tydzień. Na zmianę stężenia jonów w wodzie wpływ mają takie czynniki jak: suplementacja pierwiastkami (wzbogacająca wodę zarówno o elementy, na które wpływ mają interakcje biologiczne i chemiczne (pierwiastki niekonserwatywne), jak i elementy niezależne od procesów biologiczno-chemicznych (pierwiastki konserwatywne), które z czasem odkładają się w wodzie, chyba że ich nadmiar jest usuwany przy regularnych podmianach wody), wykorzystywanie i w rezultacie spadek stężenia różnego rodzaju pierwiastków niekonserwatywnych, spadek ilości soli spowodowany rozpryskiwaniem się wody, wpływ różnych pierwiastków na substancje organiczne w akwarium, a także usuwanie pierwiastków wskutek działania filtracji chemicznej. Cotygodniowa podmiana przynajmniej 5% całkowitej objętości wody w systemie pomaga przeciwdziałać powyższym procesom i zapewnić bardziej stabilne środowisko do życia dla ozdobnych organizmów morskich. Korzystanie z tanich, syntetycznych mieszanek soli, które nie zawierają odpowiednio dobranych ilości składników niekonserwatywnych, pociąga za sobą konieczność zakupu dodatkowych preparatów suplementacyjnych w celu uzupełnienia niedoboru tych pierwiastków jeszcze przed wprowadzeniem jakichkolwiek zwierząt do akwarium. Co więcej, takie preparaty suplementacyjne mogą zawierać składniki konserwatywne, które powodują zachwianie gospodarki jonowej wody. W świetle powyższego, można powiedzieć, że kupowanie tanich mieszanek soli nie tylko na dłuższą metę nie pozwala zaoszczędzić pieniędzy, ale również nie jest zdrowe dla mieszkańców akwarium.
 • Przejście z obecnie stosowanej mieszanki na NeoMarine: Stabilność chemiczna wody jest jednym z najważniejszych aspektów pomyślnego prowadzenia akwarium morskiego. Dlatego nagłe zmiany składu chemicznego wody, np. po podmianie dużej jej ilości za pomocą wody o innych parametrach chemicznych (bez względu na skalę tych różnic), mogą mieć bardzo duży, negatywny wpływ na organizmy żywe – nawet jeśli te początkowo cieszą się dobrym zdrowiem, ich stan może znacznie pogorszyć się nawet w ciągu kilku godzin. Dzieje się tak często w sytuacji, gdy producenci modyfikują skład swoich mieszanek (albo przypadkowo, albo celowo) nie informując o tym swoich klientów. Wówczas to, co powinno być rutynową podmianą wody z dodaniem mieszanki soli stosowanej od wielu miesięcy lub wielu lat, okazuje się być prawdziwą katastrofą.
 • Koniecznym jest, aby podczas dokonywania zmiany producenta mieszanki lub zmiany jej składu, proces przejścia na nowy produkt miał charakter stopniowy. Zalecamy, aby podczas zmiany mieszanki soli na inną, maksymalna ilość cotygodniowo podmienianej wody nie przekroczyła 5% całkowitej objętości wody w akwarium (wliczając w to wodę w sumpach oraz wodę wypartą przez skały i podłoże). Pozwoli to utrzymać bardziej stabilne parametry chemiczne wody i będzie mieć o wiele mniejszy wpływ na organizmy zamieszkujące akwarium. O ile takie działanie prowadzi do tego, że całkowity proces przejścia na nową mieszankę może trwać nawet 5-6 miesięcy (przy założeniu, że dokonuje się podmiany 5% wody raz na tydzień – ograniczenie częstotliwości podmian spowoduje, rzecz jasna, dodatkowe wydłużenie tego czasu), o tyle nie powinno być ono postrzegane jako niedogodność, ale raczej jako pewnego rodzaju zabezpieczenie, że obecne w akwarium organizmy przejdą ten proces gładko i unikną chorób lub śmierci. Biorąc pod uwagę zakres czynności pielęgnacyjnych niezbędnych do właściwego prowadzenia większości akwariów morskich, metoda ostrożnego przejścia jest warta zainwestowanego wysiłku.
 • Zgodnie z informacjami zawartymi w tabeli porównawczej na zewnątrz opakowania, zastosowanie mieszanki do uzyskania ciężaru właściwego roztworu w wysokości 1,025 g/cm3 pozwala osiągnąć stężenia składników na poziomie bardzo zbliżonym do stężenia tych samych składników w naturalnej wodzie morskiej. W rzeczywistości, wszystkie składniki i pierwiastki śladowe obecne w mieszance, z wyjątkiem chlorków, występują w takich samych proporcjach, jak w naturalnej wodzie morskiej. Stężenia poszczególnych elementów wskazane na etykiecie pochodzą z aktualnych danych zebranych przez oceanologów. Skład formuły jest każdorazowo korygowany wraz z pojawieniem się nowych metod badawczych i nowych, dokładniejszych danych. Zmiany te są jednak tak niewielkie, że nie wpływają w zauważalny sposób ani na samo działanie soli, ani na wygląd organizmów zamieszkujących akwarium. Celem zmian jest jedynie uzyskanie jeszcze bardziej precyzyjnych proporcji składników, dzięki czemu możliwe będzie wierniejsze odtworzenie naturalnego składu wody morskiej.

Informacje szczegółowe:

 • Naukowcy szacują, że skład chemiczny wody nie uległ większym zmianom w ciągu ostatnich kilkuset milionów (a może nawet i miliarda) lat. Stabilność ta jest głównie wynikiem olbrzymiej ilości wody oceanicznej oraz procesów fizyczno-chemicznych, geologicznych i biologicznych, jakie wokół niej zachodzą. Tzw. „współczesne koralowce”, które są w dużym stopniu odpowiedzialne za tworzenie raf koralowych w tropikalnych środowiskach morskich, w rzeczywistości żyją już od ponad 200 milionów lat (miękkie korale jeszcze dłużej!), a bardziej prymitywne formy życia (np. gąbki) od jeszcze dawniejszych czasów, wspólnie poddając się procesom ewolucyjnym i prosperując w stosunkowo niezmiennych warunkach chemicznych. Ostatnie odkrycia akwarystyczne i naukowe z różnych krajów potwierdzają jednak to, co od dawna podejrzewano – nie ma uzasadnionego powodu, aby utrzymywać bardzo wysokie stężenie wapnia i innych elementów wykorzystywanych przez organizmy rafotwórcze. Co więcej, takie działanie może mieć szkodliwy wpływ na ich długoterminowe przetrwanie. Mając na uwadze powyższe informacje, istotną sprawą jest więc odtworzenie najważniejszych elementów naturalnego składu chemicznego wody morskiej, tak dokładnie, jak to tylko jest możliwe, aby zapewnić delikatnym stworzeniom morskim trzymanym z dala od ich naturalnego środowiska właściwą pielęgnację. Najważniejszym czynnikiem wpływającym na właściwe funkcjonowanie akwarium morskiego jest utrzymywanie parametrów wody w zakresach ich tolerancji. Żadna ilość światła, ani żaden rodzaj filtracji nie skompensuje złych parametrów wody, która nie zawiera odpowiedniej ilości pierwiastków i nie spełnia warunków niezbędnych do przeżycia dla organizmów morskich. Podstawą dobrze prosperującego akwarium jest więc wysokiej jakości woda morska.
 • Mieszanka soli NeoMarine tworzy idealne środowisko morskie dla mieszkańców akwarium, zapewniając im w optymalnych proporcjach wszystkie niezbędne do życia makroelementy oraz mikroelementy i pierwiastki śladowe zużywane w wyniku działania procesów biologiczno-chemicznych (tzw. składników niekonserwatywnych), a także pierwiastki wykorzystywane do produkcji biologicznych pigmentów (biochromów) – kompozycję wszystkich jonów w stężeniach odpowiadających naturalnej wodzie morskiej. Mikroelementy i pierwiastki śladowe należące do grupy składników konserwatywnych obecnych w środowiskach morskich nie wyczerpują się, co wskazuje na fakt, że nie są wykorzystywane przez organizmy morskie lub nie biorą udziału w procesach chemicznych zachodzących w wodzie morskiej. W zasadzie nie są konieczne do tego, aby stanowić o przetrwaniu mieszkańców akwariów, stąd nie wchodzą w skład formuły NeoMarine. NeoMarine to kompozycja doskonale zbilansowana – nie zawiera większych stężeń jednych pierwiastków kosztem innych pierwiastków. Formuła została opracowana wyłącznie w oparciu o aktualną wiedzę z zakresu nauk morskich i szereg badań empirycznych.
 • Mieszanka NeoMarine wytwarzana jest w zakładzie produkcyjnym firmy Brightwell Aquatics znajdującym się w Pensylwanii w Stanach Zjednoczonych (nie zaś przez firmy zewnętrzne jak w przypadku wielu konkurencyjnych produktów), co gwarantuje utrzymanie wysokich standardów jakości. Pierwiastki obecne w mieszance dostarczane są przez konkretne sole a produkt nie zawiera ewaporatów morskich. Dzięki temu zawsze możliwe jest uzyskanie niezmiennej formuły i stałego wyglądu soli. Składniki zawarte w NeoMarine są precyzyjnie odmierzane z wykorzystaniem niezwykle dokładnych technik pomiarowych, a każda partia produktu wytwarzana jest w suchych i sterylnych warunkach. Specjalny proces technologiczny każdorazowo zapewnia zachowanie jednakowych rozmiarów ziaren i wytworzenie jednakowych produktów. Wyprodukowane partie otrzymują specjalne oznaczenia, dzięki czemu możliwe jest utrzymanie najwyższych standardów kontroli jakości. Mieszanka NeoMarine łączy w sobie składniki o bardzo wysokim stopniu czystości. Roztwór o standardowym ciężarze właściwym przygotowany z jej użyciem nie zawiera żadnych wykrywalnych ilości amoniaku, azotanów, fosforanów, ani substancji organicznych. Ulega całkowitemu rozpuszczeniu, dzięki czemu tworzy kryształowo czystą wodę. Mieszanka soli NeoMarine była przez wiele lat testowana na wszystkich morskich bezkręgowcach, rybach i symbiotycznych glonach. Testy te zakończyły się 100% sukcesem, a liczne gatunki ryb, korali i mięczaków hodowanych w wodzie, w której zastosowano mieszankę, swobodnie rozmnażały się. Mieszanka NeoMarine została opracowana z myślą o wszystkich organizmach morskich, nie tylko o rybach czy organizmach zamieszkujących rafy.
Informacje i pakowanie
EAN: 810086013838
Kod produktu: NMAR16
Stan Nowy
Waga produktu: 2.3 kg
Waga produktu z pakowaniem: 2.3 kg

O marce

BRIGHTWELL AQUATICS

Oferujemy produkty marki BRIGHTWELL AQUATICS do akwarium w najniższych cenach w Polsce. Sprawdź naszą profesjonalną ofertę.

Opinie klientów

Kupiłeś ten produkt?

Dodaj swoją opinię i doświadczenia z używania.

dodaj Dodaj opinię

Nasza infolinia jest czynna w godzinach 7:30 - 15:30

×