Akwarystyczny logo
0
Obsługa zamówień złożonych poprzez system sklepu, doradztwo

Poniedziałek - Piątek
8:00 - 15:30

Akwapedia®
Porady i najczęściej zadawane pytania akwarystyczne

Wapń (Ca) - niedobory w akwarium

Wstęp

Wapń (Ca) jest kluczowym makroelementem dla wzrostu roślin. Plasuje się co do ważności na trzecim miejscu. W wodach wodociągowych występuje zazwyczaj z dużych lub bardzo dużych ilościach, znacznie przekraczających potrzeby roślin akwariowych. Dla przykładu w Świdwinie (zachodniopomorskie) jest go około 25-30mg/l, w Łobzie (zachodniopomorskie) jest go około 80mg/l. Sole wapnia w większości są trudno rozpuszczalne np. CaSO4 (siarczan wapnia), CaCl2 (chlorek wapnia). Wapń jest praktycznie niemobilny, czyli niedobory można obserwować wyłącznie na nowych przyrostach.

Funkcja i transport wapnia

Kofaktor enzymów np. fosfolipazy, amylazy, ATPazy, stabilizator kilku receptorów. Składnik pektyn i ściany komórkowej. Tworzy kompleksy z rożnymi białkami. Stabilizator błon komórkowych. Wtórny przekaźnik informacji w regulacji metabolizmu (z kalmoduliną). Transport prawie wyłącznie przez ksylem. Fizjologia roślin pod redakcją Jana Kopcewicza i Stanisława Lewaka

Objawy niedoboru wapnia

  • Drastyczne zahamowanie wzrostu, zamieranie stożków wzrostu i pędów. Deformacja liści.
  • Objawu niedoboru mogą być widoczne głównie na nowych przyrostach i stożkach wzrostu, nowych liściach, bardzo słaba reutylizacja.

Przyczyny niedoboru wapnia

  • Bardzo mała ilość wapnia w stosunku do innych kationów jak Sód (Na), Magnez (Mg), Potas (K).
  • Duża ilość fosforu (P)
  • Uszkodzone korzenie roślin.

Objawy nadmiaru wapnia

Przy dużej ilości wapnia w wodach wodociągowych dochodzi do sytuacji odwrotnej do niedoboru, czyli nadmiar wapnia hamuje pobieranie lub przemieszczanie się innych jonów jak Sód (Na), Magnez (Mg), Potas (K) a także jonów mikroelementów jak Żelazo (Fe), Mangan (Mn), Cynk (Zn), Miedz (Cu).

Postępowanie w przypadku niedoboru wapnia

W pierwszej kolejności należy dokładnie zdiagnozować problem. Woda wodociągowa zazwyczaj zawiera odpowiednie ilości wapnia. W przypadku użycia wody RO należy do niej dodać profesjonalny mineralizator, który ma w swoim składzie wapń.

Zalecana ilość wapnia

Zalecana ilość wapnia zależy od ilości innych składników w wodzie, dla uproszczenia przyjmiemy 10-30 mg/l. Co ważne, większość akwarystów używa wody wodociągowej w akwariach, w tym wypadku należy do ilości wapnia z wody wodociągowej dopasować resztę mikro i makro składników a nie odwrotnie. Często w przypadku wód bardzo twardych i ilości wapnia w przedziałach 80-100-120 i więcej mg/l jego wpływ na hamowanie pobierania i dystrybucji innych jonów wewnątrz rośliny jest tak duży że zamiast dopasowywać inne mikro i makroelementy w dużych ilościach, lepsze dla zdrowia ryb zwłaszcza biorąc pod uwagę toksyczność mikroelementów jest obniżenie twardości wody za pomocą dolewania do wody kranowej przy podmianach wody miękkiej z filtra odwróconej osmozy.

Autor artykułu: Andrzej Konarski
Czy artykuł był pomocny?

Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 94 z 107

Nasza infolinia jest czynna w godzinach 8:00 - 15:30

×